MARGAOAN Rodica, Dr. Ing., Cluj-Napoca

INFORMAŢII PERSONALE Mǎrgǎoan Rodica
 Rodica MARGAOAN, USAMV, Cluj-Napoca Str. Primǎverii, Nr.14, Ap.6, Cluj-Napoca, România
   0040745435336
  rodica_margaoan2005@yahoo.com
  Skype: rodica.margaoan
| Data naşterii 15.02.1977 | Naţionalitatea românǎ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01.10.2014- prezent

 

 

 

 

 

 

 

 

1.07-15.01.2014

 

 

Asistent de cercetare în biotehnologii pentru agriculturǎ în cadrul proiectului „Diminuarea reziduurilor și contaminanţilor din laptele de consum prin conceperea și dezvoltarea unor produse innovative cu maxima eficienţǎ în combaterea mamitelor”
USAMV Cluj-Napoca

–        analize fizico-chimice la produse apicole și alte matrici vegetale;

–        efectuarea extracțiilor principiilor active din produsele apicole de interes prin tehnici fizico-chimice;

–        identificarea profilului polifenolic al produselor apicole de interes prin spectrometrie și cromatografie;

–        investigarea activității antioxidante a produselor apicole;

–        investigarea activității antimicrobiene a produselor apicole și a compușilor majoritari ai acestora;

–        redactarea pentru publicare de articole științifice.

Tipul sau sectorul de activitate: cercetare

Asistent de cercetare în biotehnologii pentru agriculturǎ în cadrul proiectului „Nucleu de înaltă competență științifică în biotehnologii apicole în România”.
USAMV Cluj-Napoca

–        analize fizico-chimice la produse apicole și alte matrici vegetale;

–        efectuarea extracțiilor principiilor active din produsele apicole de interes prin tehnici fizico-chimice;

–        identificarea profilului polifenolic al produselor apicole de interes prin spectrometrie și cromatografie;

–        investigarea activității antioxidante a produselor apicole și ale marticilor vegetale;

–        investigarea activității antimicrobiene a produselor apicole;

–        determinarea compușilor majoritari ai produselor apicole;

–        redactarea pentru publicare de articole științifice;

 

Tipul sau sectorul de activitate cercetare

2003-2007 Economist
SC Mazola SRL

evidențe contabile primare, gestiune, relații cu banca, relații cu furnizorii

Tipul sau sectorul de activitate: comerţ

2001-2002 Profesor fizica
Scoala nr. 10 Cluj-Napoca
Tipul sau sectorul de activitate activitate didacticǎ

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014

 

 

 

 

 

2007-2009

 

 

 

 

2001-2007

 

 

1998-2001

 

 

1991-1995

Diploma de doctor în Zootehnie

Teza de doctorat: „Cercetări privind valoarea nutritivă și biologică a polenului de albine”.
Conducător de doctorat: Prof. dr. Liviu  Alexandru Mărghitaș

Diploma de master

Inginerie geneticǎ și biotehnologii de reproducţie aplicate în producţia animalelor

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca

Inginer diplomat în domeniul biotehnologiilor agricole

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca

Licenţiat în matematicǎ și fizicǎ

Facultatea de fizicǎ, Universitatea Babeș-Balyai  Cluj-Napoca

Diploma de bacalaureat

Liceul Onisifor Ghibu, Cluj-Napoca

Profil real, chimie-biologie

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) româna
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
italianǎ C1 B1 C1 C1 B1
germanǎ B1 A2 A2 B1 A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare bune competenţe de comunicare dobândite prin participarea la simpozioane și conferinţe
Competenţe dobândite la locul de muncă o bună cunoaştere aparaturii de laborator (Soxhlet, Kjeldahl, Spectrofotometru multicanal) (în prezent fiind responsabil de o parte din analizele fizico-chimice ale produselor apicole care se realizeazǎ în cadrul laboratorului Aphis USAMV Cluj-Napoca)
Competenţe informatice 😮 bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Permis de conducere A și B

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii

 

 

 

 

 

1.      Mărgăoan Rodica; Mărghitaş Liviu; Dezmirean Daniel; Dulf Francisc; Bunea Andreea; Socaci Sonia; Bobis Otilia; 2014, Predominant and secondary pollen botanical origin influence the carotenoid and fatty acid profile in honeybee collected pollen, Journal of Agricultural and Food Chemistry, IF 2.9.

2.      Rodica mărgăoan, Liviu Al. Mărghitaș, Daniel S. Dezmirean, Bogdan Gherman, Flore Chirilă, Otilia Bobiș 2015, Antimicrobial Activity Of Bee Pollen Ethanolic And Methanolic Extracts On Staphylococcus Aureus Bacterial Strain, Buletin USAMV, Vol.72(1).

3.      Mărgăoan, Rodica, Mărghitaș, Liviu, Dezmirean, Daniel, Bobis, Otilia, Tomos, Lavinia, Mihai, Cristina, Bonta, Victorita, 2013, Honeybee-collected pollen from Transylvania: palynological origin, phenolic content and antioxidant activity, Buletin USAMV, 70(1-2): 311-315.

4.      Rodica Mărgăoan, L.A.Mărghitaş, D.Dezmirean, Otilia Bobiş, Cristina Mihai, 2012, Physical-chemical composition of fresh beepollen from transilvania, Bulletin USAMV Animal Science and Biotechnologies, 69(1-2): 351-355.

5.      Mărgăoan R., Mărghitaş L.A., Dezmirean D., Mihai C.M., Bobiş Otilia, 2010,  Bee collected pollen – general aspects and chemical composition, Buletin USAMV Animal Sciences and Biotechnologies, 67 (1-2): 254-259.

6.      Ștefan Stângaciu, Liviu Al. Mărghitaș, Daniel Dezmirean, Victorița Bonta, Rodica Mărgăoan, Otilia Bobiș, 2015, Quality Parameters Needed for Bee products used in Apiterapy, Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies 72(1)

7.      Otilia BOBIŞ, Daniel S. DEZMIREAN, Liviu Al. MĂRGHITAŞ, Rodica MĂRGĂOAN, Lavinia I. BĂRNUŢIU, Bogdan GHERMAN, Victoriţa BONTA, 2013, The importance of melissopalynology in addition to physico-chemical analysis on botanical authenticity testing of monofloral honey, Buletin USAMV.

Publicaţii

 

 

 

 

 

8.      Bonta, Victorita, Marghitas, Liviu, Bobis, Otilia, Barnutiu, Lavinia, Mǎrgǎaon, Rodica, Dezmirean, Daniel, 2013, Quantitative Determination of Vitamin C in Honey and Bee Pollen Using HPLC-DAD Method, Buletin USAMV, 70(1-2), 31-36.

9.      Cristina M. MIHAI, Liviu Al. MĂRGHITAŞ, Daniel DEZMIREAN, Ovidiu MAGHEAR, Rodica MĂRGĂOAN, Laura STAN LASLO, 2009, Transylvanian Propolis from 7 Counties – Qualitative and Quantitative Analysis of Phenolics,  Buletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 66 (1-2): 259-264.

10.  Dezmirean D., Mărghitaş, L., Chirilă, F., Fiţ, N., Gherman, B., Mărgăoan, R., Aurori, A., Bobiş, O., 2014, Antibacterial activity of Heather honey (Calluna vulgaris) against different himan and animal pathogens, Buletin USAMV, sub tipar.

11.  Liviu Al. MĂRGHITAȘ, Lavinia I. BĂRNUȚIU, Daniel S. DEZMIREAN, Otilia BOBIȘ, Victoriţa BONTA, Rodica MĂRGĂOAN, Bogdan GHERMAN, 2013, Determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) in Transilvanyan Royal Jelly, Buletin USAMV 70(1-2).

12.  Liviu Al. Mărghitaş, Paniti-Teleky Orsolya, Dezmirean Daniel, Mărgăoan Rodica, Bojan Cristina, Coroian Cristian, Laslo Laura, Moise Adela, 2008, Diferenţe Morfometrice La Populaţiile De Albine (Apis mellifera carpatica) din regiune Transilvania, Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41, Timişoara.

13.  Liviu AL. Mărghitaş, Rodica Mărgăoan, Daniel Dezmirean, OtiliA Bobiş, Oltica Stanciu, Orsolya Paniti-Teleky, Laura Laslo, 2008, Spectroscopia FTIR în Analiza produselor apicole, Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol.41, Timişoara.

14.  Mărghitaş L.A., Dezmirean D., Mărgăoan R., Mihai C.M., 2010, Physico-chemical characterization and antioxidant activity of Transilvanian propolis, Proceedings of the 1st International Animal Health Science Conference: The Beekeeping Conference, Ridley H., Farber M., Hull S., eds., Addleton Academic Publishers New York, ISBN 978-1-935494-10-2, 114-120.

Publicaţii

15.  Mărghitaş L.A., Mărgăoan Rodica, Dezmirean D., Bobis Otilia, Stanciu Oltica, Paniti-Teleky Orsolya, Laslo Laura, 2008, Fourier transformed infra red spectroscopy in bee products analysis, Simpozionul „60 de ani de cercetare ştiinţifică în domeniul creşterii animalelor”, Timişoara, Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41(2), 316-320, ISSN 1221-5287.

16.  Mărghitas, L.Al., D. Dezmirean, Olimpia Popescu, Adela Moise, Oltica Stanciu, Victorita Bonta, Laura Laslo, Rodica Margaoan, Otilia Bobis, 2008, Honeydew honey produced in Transylvania: physico-chemical and melisopallinological evaluation for authenticity characterization, Bulletin UASVM-CN, 65(1-2): 238-243, ISSN 1843-5262.

  1. Rodica Mǎrgǎoan, Liviu Al. Mǎrghitaș, Marius Zǎhan, Dan Dezmirean, Otilia Bobiș, Bogdan Gherman, 2014, Antitumor activity of metanol pollen extract on murine colon cancer cell line, EurBee Congress, Murcia, Spania, poster

2.     Otilia Bobiş, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean,  Victorita Bonta, Rodica Mărgăoan, Bogdan Gherman, 2014, Comparation of phenolic compounds and antioxidant activity of hawthorn (Crataegus monogyna) honey, herbhoney and plant extracts, EurBee Congress, Murcia, Spania, poster

  1. Mărgăoan R., Mărghitaş L., Dezmirean D., Bobiş O., 2013, Floral origin of different bee pollen samples, Bulletin USAMV Animal Science and Biotechnologies, poster
  2. Bogdan Gherman, Daniel Dezmirean, Otilia Bobiş, Rodica Mǎrgǎoan, Victoriţa Bonta, Liviu Mǎrghitaș, 2014, Varroa infestation control using volatile oils from medicinal plants, ApiOrganica Congress, Bologna Italia, poster
  3. Daniel Dezmirean, Liviu Al. Mǎrghitaș, Otilia Bobiş, Rodica Mǎrgǎoan, Bogdan Gherman, 2014, Heather honey (Calluna vulgaris) – high opportunity for organic beekeeping, ApiOrganica Congress, Bologna Italia, poster
CONGRESE

Liviu Al. Mărghitaş, Otilia Bobiş, Daniel Dezmirean, Victoriţa Bonta, Bogdan Gherman, Rodica Mărgăoan, 2014, Using bee products and plant extracts for American Foulbrood Control, ApiOrganica Congress, Bologna Italia, poster.

Olimpia Popescu, Liviu Al. Marghitas, Victorita Bonta, Laura Laslo, Adela Moise, Oltica Stanciu, Rodica Mǎrgǎoan, Otilia Bobis, 2008, Studies on the physico-chemical parameters of honeydew honey from Transylvania, 1st World Honeydew honey symposium, Tzarevo, Bulgaria, poster.

Primul congres naţional de apiterapie și apipuncturǎ Apiterapia de la Tradiţie la Modernism, 7-9 dec. 2007, Cluj-Napoca

Congresul al V-lea de Apiterapie, 21-23.sept. 2012, Cluj-Napoca

Congresul al VII-lea de Apiterapie, 17-19.oct., 2014, Brașov

CEEX III-230. „Sericicultura de la tradiţie  la biotehnologii de vârf în FP7, Seris-Tech”, Director proiect: Sef Lucr. dr.Ing. Daniel Dezmirean

RoBeeTech: „Nucleu de înaltǎ competenţǎ știinţificǎ în biotehnologii apicole în România”, Director proiect: Prof. dr. Robin Moritz

„Diminuarea reziduurilor și contaminanţilor din laptele de consum prin conceperea și dezvoltarea unor produse innovative cu maxima eficienţǎ în combaterea mamitelor”. Director proiect: Prof. dr. Liviu Al. Mǎrghitaș

2007- prezent Membru al IHC (International Honey Commission).

2015- membru al Societăţii Române de Apiterapie – Departamentul Cercetare.