Curriculum vitae Prof. Univ. Dr. Farm. Viorica ISTUDOR

Viorica Istudor
     VIORICA ISTUDOR

SCURT C. V.

            Născută în 1937, în comuna Valea Lungă, jud. Dâmboviţa.

Studii: Facultatea de Farmacie din UMF „C. Davila “ Bucureşti (1955 – 1960)

 

Grade obţinute

 • Internă în farmacie (prin concurs): 1.03.1960 – 1.10.1961 la U.M.F. Bucureşti;
 • farmacist – diploma nr. 106144/1960 (cu media 9,62).
 • farmacist stagiar: ian. 1962 – 30.05.1963 la Spitalul de Adulţi din Râmnicul Sărat;
 • doctor farmacist (specialitatea farmacognozie) – diplomă seria B nr. 836/13 octombrie 1973;
 • farmacist primar prin echivalarea titlului de doctor.

 

Istoricul carierei

Din 1.06.1963 – 1.10.2008 cadru didactic universitar la UMF Bucureşti, disciplina de Farmacognozie (preparator, asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar, profesor); conducător de doctorat din 1996; profesor asociat la Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Farmacie (1996 – 2006).

Din 2008 profesor universitar asociat încadrat la Şcoala doctorală a UMF „C. Davila“ Bucureşti pentru îndrumare a doctoranzilor.

Până în prezent au fost confirmaţi 15 doctori care şi-au efectuat şi susţinut teza de doctorat sub conducerea mea.

 

Alte activităţi

Coordonator naţional al pregătirii medicilor şi farmaciştilor în domeniul Medicinii alternative pentru atestare în Apiterapie, fitoterapie şi aromaterapie din 2000.

Expert evaluator al Consiliului Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Universitar (CNCSIS) pentru proiectele finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) prin CNCSIS.

Preşedinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare – dezvoltare contractate ANSTI cu INCDCCF şi SC BIOTEHNOS SA în perioada 2000 –2008.

Susţinerea a numeroase cursuri post-universitare pentru medici, farmacişti, chimişti şi alte cadre medicale, organizate de UMF „C. Davila“, Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Societatea Română de Apiterapie, Asociaţia Medicilor de Familie (1994 şi în prezent).

Conferinţe susţinute la unele Congrese Naţionale de Farmacie şi congrese ale: Asociaţiei Medicilor de România, Societăţii Medicilor Fitoterapeuţi din România, ale Societăţii Române de Apiterapie.

 

Diplome şi premii

 • Diplomă de excelenţă pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului şi cercetării farmaceutice româneşti – conferită de Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România în 2006.
 • Diplomă de onoare pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului farmaceutic din România, conferită cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie.
 • Premiu de excelenţă conferit la Congresul Anual al Asociaţiei Medicale Române din 18 – 19 aprilie 2008 pentru cercetare ştiinţifică de excelenţă.
 • 2 Premii conferite de CNCSIS prin programul PN2 – Resurse umane la Domeniul Ştiinţific Chimie (cod CNCSIS 89-2008), pentru lucrări publicate în Rev. Chim. (Bucureşti), 2007, 58 (11) 1027 – 1029 (ISI) şi în Farmacia, 2008, 56 (2) 215 – 220.

 

Medalii

 • Medalia The 150th founding anniversary of „Carol Davila“ University of Medicine and Pharmacy conferită de rectorul Universităţii (prof. dr. Florian Popa) la 1 octombrie 2007.
 • Medalia 75 de ani. Facultatea de Farmacie, Universitatea „Carol Davila“ Bucureşti (1923 – 1998).
 • Medalia A X-a aniversare – Facultatea de Medicină Constanţa 1990 – 2000, Universitatea „Ovidius“.

 

Afiliaţie la societăţi profesionale

 • Societatea Română de Apiterapie – vice-preşedinte (2007 şi în prezent)
 • Societatea Română de Ştiinţe Farmaceutice – membră (1963 şi în prezent)
 • Societatea Română de Istoria Farmaciei – membră în Comitetul de Conducere (1990 – 2005)
 • Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei – membră (1995 şi în prezent)
 • Colegiul Farmaciştilor – membră (1990 – 2005)

 

            Activitate organizatorică

 • Şef de disciplină (1992 – 2002).
 • Preşedinte al Secţiei „Plante Medicinale“ la al XII-lea Congres Naţional de Farmacie, Bucureşti, 2002.
 • Organizator al programului de desfăşurare a pregătirii în domeniul Medicinii alternative pentru obţinerea competenţei şi a atestării în Apiterapie, fitoterapie şi aromaterapie.
 • Membră în comitetul ştiinţific al simpozioanelor internaţionale intitulate „Noi resurse pentru industria de medicamente“, Constanţa 2003 şi 2004.

 

Recunoaştere naţională

Preşedinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare –  dezvoltare contractate prin ANSTI de BIOTEHNOS S. A. (2000 – 2006) şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutice (ICCF) (2000 – 2006).

Expert extern – Agenţia Naţională a Medicamentului în domeniul Plante medicinale şi produse de origine vegetală (2000 – 2008).

Expert naţional al Institutului Român de Standardizare (Asociaţia Română de Standardizare), membră a Comitetului Tehnic 298 pentru uleiuri volatile (1996 – 2005).

Membră în comitetul ştiinţific al revistelor Farmacia  (Bucureşti) din 2000 şi în prezent (revistă cotată ISI din 2009) şi Farmacist.ro.

Membră în comisiile de examinare la numeroase teze de doctorat susţinute la UMF din ţară (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş) şi din Republica Moldova (Chişinău).

Membră în comisiile de examinare a activităţii unor cadre didactice pentru promovare în funcţie de şef de lucrări, conferenţiar, profesor din diferite centre universitare (Cluj, Tg. Mureş, Constanţa).

Referent ştiinţific al unor cărţi şi tratate de specialitate.

 

Brevete OSIM – 5.

Publicaţii ştiinţifice în: revista Farmacia (Bucureşti); Revue Roumaine de Chimie (Bucureşti); Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti (Iaşi); Timişoara Medical Journal; Archives of the Balkan Medical Union; Ovidius University Annals of Medical Science – Pharmacy; Revista de Medicină şi Farmacie (Târgu Mureş); Annales Pharmaceutiques Françaises (Paris); Anal Real Acad. Farm. (Madrid); Acta Phytotherapica Romanica (Iaşi); Acta Chromatografica; Herba Hungarica; Alternative Medicine ş. a.

 

Lucrări publicate/comunicate: cca 300.

 

Contracte de cercetare: 7 dintre care unul de excelenţă.

 

Cărţi: 14 (din domeniul farmacognozie, fitoterapie).

 

Activitate civică: implicare în prezentarea fitoterapiei moderne prin participarea la emisiuni TVR2, Realitatea TV, EtnoTV şi interviuri la Viaţa Medicală, Magazin Internaţional, Sănătatea noastră.