CV Prof. Dr. Daniel Dezmirean

INFORMAŢII PERSONALE DEZMIREAN DANIEL SEVERUS
 3-5, Mănăştur, 400372, Cluj-Napoca, România
 0040264-596384 0040726383991
 ddezmirean@usamvcluj.ro; danieldezmirean@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 7.07.1969 | Naţionalitatea română

 

 

LOCUL DE MUNCA  ACTUAL

 

      Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

2016-prezent                                 Decan al Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, din cadrul USAMV CN

Coordonator al Laboratorului APHIS/DIA cu acreditare RENAR /DSVSA GCEARS-PPM– Centru

de cercetare – Comisia Sericicola Internationala

Managing Editor la BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND

VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES

2016                                         Președinte EurBee: The 7th European Conference of Apidology  Cluj-Napoca, Romania

2015                                         Prorector cu probleme sociale și studențești al USAMV CN: Membru în Senatul Universității și în

Consiliul de  Administrație, Membru în Consiliul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii,

2014- prezent                                 Profesor, Disciplina de Tehnologia Producțiilor Apicole și Sericicole, Facultatea de Zootehnie și

Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca.

2007- 2014                                   Conferențiar, Disciplina de Tehnologii Apicole, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV

Cluj-Napoca

Prodecan Academic al Facultatii de Zootehnie si Biotehnologii

Activităţi didactice şi activitate de cercetare

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 3-5, Mănăştur, 400372, Cluj-Napoca,

România

2004-2007                                   Sef lucrări , Disciplina de Tehnologii Apicole, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV

Cluj-  Napoca

Activităţi didactice şi activitate de cercetare

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 3-5, Mănăştur, 400372, Cluj-Napoca,

România

2001-2004                                  Asistent, Disciplina de Tehnologii Apicole, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV Cluj-

Napoca

Activităţi didactice şi activitate de cercetare

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 3-5, Mănăştur, 400372, Cluj-Napoca,

România

1997-1998                                    Secretar Proiect Tempus

Activităţi de secretariat si implementare proiect

Universitatea Babeş Bolyay, Cluj-Napoca, România

Didactic-cercetare

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2003- 2009                        Mobilitate Socrates Erasmus Cadre didactice – Federico II University, Napoli, Italia, Facultatea de

Agronomie, Departmanetul de Entomologie si Zoologie, (Prof. P. Mazzone) si Universita della Tuscia,

Viterbo, (Prof. Stefano Grego)

 

2005                              Mobilitate Banca Mondiala si MAAPDR – Unitati Sericicole din Franţa şi Italia – Comisia Internationala a

Sericiculturii, Lyon, Institutul Experimental pentru Zootehnie, Padova- Sectiunea Sericicultura;Statiunea

Experimentala pentru Matase, Como- Milano –

 

1998-2004                                                                   Doctorat

Zootehnie – Biotehnologii / Doctor în Zootehnie

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

2003                               Bursa la IOWA University , USA, „Young Scientist Program” (suport financiar din partea Bancii Mondiale

si USDA)

1997-1998                              Masterat în Biotehnologii/Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

 

1992-1997                                                     Diplomă de Inginer Biotehnolog

Biotehnologii Agricole/ Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj

 

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) Limba română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Lb. italiană B1 B1 B1 B1 B1
Utilizator independent
Lb. engleză B1 B1 B1 B1 B1
Utilizator independent

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

 

 

Competenţe de comunicare

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2014

2011

 

2010

2009

 

2007

2003

2002

 

1992

 

 

Membru în comisia de strategii patrimoniale USAMV CN

Referent stiintific  in comisie de doctorat – ian.2016

Recenzor la Hindawi Publishing Corporation

Membru al Senatului Universității

Președinte în Comisia de Admitere din Cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii

Membru al Consiliului de Administrație al USAMV CN

Președinte Comisie de Concurs in vederea ocuparii postului de Conferentiar pozitia I/B/3- promovare

Președinte Comisie de Concurs in vederea ocuparii postului de profesor pozitia II/B/1- promovare

Președinte Comisie de Concurs in vederea ocuparii postului de profesor II/B/2- promovare

Președinte Comisie de Concurs in vederea ocuparii postului de cercetator stiintific -pozitia 2 – promovare

Referent stiintific in comisie de doctorat – feb 2015

Referent stiintific in comisie de doctorat – dec 2014

Referent stiintific in comisie de doctorat – ian.2011, iulie 2011.

Membru al International Honey Commision (IHC)

Conducator ştiintific lucrare grad didactic I – iunie 2010.

Preşedinte comisie lucrare grad didactic I – iunie 2009.

Referent stiintific in comisie de doctorat – dec 2009.

Membru al “Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania”, Filiala Cluj ,

Membru în Consiliul Director al  Societăţii Române de Apiterapie- Departamentul Cercetare

Membru Fondator al Asociatiei Producătorilor de miere ecologică din România, Director executiv

Membru fondator al Asociatiei Producatorilor de  Matase din Transilvania , Director executiv

Membru al Comisiei Sericicole Internationale

Membru Fondator si conducatorul grupului din USAMV Cluj al „Studentilor Biotehnologi din USAMV Cluj Napoca”,

 

 

 

 

 

Competenţe organizaţionale/
manageriale
2009-prezent2007-2009

2006-2008

2005-2008

2005-2007

 

2001-2004

 

 

 

 

 

Director de studii pentru  învăţământ ID la extensia USAMV  în Viterbo , Italia

Director Proiect PN II CAPACITATI 105/2007 – ECERC

Director Proiect CEEX Modul III 230/2006- SERISTECH

Director Proiect Banca Mondiala si Ministerul Agriculturii nr.1767, Acord Grant 2238/23.11.2001

Director Proiect ANSTI CNCSIS TIP A , nr. 844

Coordinator al Acordului SOCRATES ERASMUS la Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii Cluj-Napoca

Mobilitati studentesti cu Universitatea Federico II , Napoli, si Universita

della Tuscia, Viterbo, Italy

 

 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

 

2016

 

2014-2016

2015

2012-2014

 

20.07.2010

2010

2007-2010

 

 

2009

 

2006-2008

2005

2005-2008

2005-2007

2004-2006

 

 

 

 

Responsabil Facultate în cadrul Proiectului CNFIS-FDI – 2016-0028

Responsabil de Asigurarea Calității în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii

Responsabil implementare proiect PN II Parteneriate 148/2014

Responsabil Newsletter Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Responsabil USAMV Cluj, Mec, Parteneriate, Universitatea Tuscia Italia, Bio-availability of arsenic  in     the environment

Responsabil implementare proiect POS CCE 2.1.1 – 618 – RoBeeTech

Responsabil implementare proiect MAKIS nr. 135135

Membru al Proiectului PN II PARTENERIATE 51-070- MRC

Membru al Proiectului PN II PARTENERIATE 51-014- COSERISTECH

Membru al Proiectului PN II IDEI 390/2007

Membru al Proiectului CEEX Modulul I 30/2006- AGRAL

Membru în Consiliul director al Asociației ”Societatea Română de Apiterapie” din decembrie 2007, responsabil al Departamentului de cercetare.

Membru al Proiectelor ANSTI CNCSIS TIP A GRANT, nr. 825

Membru al Proiectelor CEEX Modul IV Project, 160/2004

Membru al Proiectului CEEX Modul III , 31/2005- APITER

Membru al Proiectului CEEX Modul III , 28/2005 – METAGRO

Responsabil cu implementarea la Grantul BIOTECH , nr. 4575/2004

Responsabil cu implementarea la Grantul INFRAS , nr. 207/2004

 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Niveluri: Utilizator elementar  –  Utilizator independent  –  Utilizator experimentat

Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

▪  Buna stapânire a programului Microsoft Office (Word, Excel, Power point ), softuri operationale ale aparaturii de analiza moleculara din laborator.

 

Alte competenţe

caracterizarea morfofiziologică a ecotipurilor de albine din zona Transilvaniei;

caracterizarea bazei melifere din zona Transilvaniei;

combaterea bolilor la albine cu diferite produse medicamentoase nespecifice;

ameliorarea tehnologiilor de întreţinere a albinelor;

efectul produselor apicole asupra germinaţiei plantelor;

efectul propolisului asupra înmulţirii “in vitro” a celulelor vegetale şi animale.

 

Permis de conducere B,C

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii

14 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS, 198 articole de specialitate.

(25 articole ISI)

 

 

Prezentări –

Proiecte –

       Conferinţe

2016                              Certificat de Participare la 12th COLOSS Conference

 

2014                              Certificate of Attendence, 3rd World Symposium of organic Beekeeping, Bologna – Italy

2013                              Certificate of attendance, the 12th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture

26th-28th of september 2013, Cluj-Napoca, Romania

2012                           Certificate, II International Symposium on Bee Products – Annual Meeting of IHC, Braganca, Portugal

Certificate of participation, the 23rd International Congress of the International Sericultural Commission

(ISC) on Sericulture and Silk Industry, Bangalore, India

Certificat de participare la Congresul al V-lea de Apiterapie cu participare internațională desfășurat la Hotel

Golden Tulip-Ana Dome, Cluj-Napoca

Confirmation of participation, The 5th European Congress of Apidology, 3-7th September 2012, Halle an

der Saale, Germany

2011                               Certificate of attendance, 22nd Congress of The International Sericultural Commission, Chiangmai,

Thailand

Certificat de participare la 10th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture 29th

of September – 1st of October 2011 Cluj-Napoca, România

Diplomă de participare la 42nd International Apicultural Congress, Apimondia 2011 – Buenos Aires,

Argentina

2010                              Participation certificate, 9th International Symposium, Prospects for the 3rd Millennium Agriculture,

2007                              Certificate of participation, 1st Summer School on Apitherapy, Cluj-Napoca, România

2002                              Certificat de participare la bursa de studii din cadrul Universității Iowa, octombrie-noiembrie 2002, The

World Bamk, Iowa State University

 

Seminarii –

 

Distincţii

2016                           – Diplomă de excelență pentru rezultatele obținute în managementul universitar în perioada 2012-2012,

01.02.2016, USAMV CN

– Diplomă de excelență și premiu Special Proinvent – Salonul International de Inventica, PRO INVENT, Editia

a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca Romania

– Premierea rezultatelor cercetarii PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-11002

– Președinte The 24th International Congress on Sericulture and Silk Industry – Chairperson, Bangkok,

Thailand

2014                           Numirea de Președinte EURBEE 2016 la USAMV CN, România, 10.09.2014, Murcia, Spain

Diplomă de excelență pentru conferențiarul anului în anul universitar 2012-2013, 21.03.2014, USAMV CN

2012                           Diplomă de excelență pentru cel mai bun proiect de cercetare ”ROBITECH”, 20.12.2012, USAMV CN

2010                           Premiul ”Gheorghe K. Constantinescu (2009)” pentru lucrarea: „Suplimente nutritive și hormonale în

alimentația viermilor de mătase” în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-

Șișești”, București

2009                           Coautor la propunere de brevet nr. A/00967/26.11.2009 intitulat METODE DE MENTINERE A RASELOR

DIN FONDUL GENETIC AL SPECIEI Bombyx mori L.

2007                           Diplomă de merit pentru rezultatele deosebite în activitatea de cercetare, USAMV CN

 

Afilieri –

Referinţe –

Citări :                                           

https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Dezmirean

 

 

 

Cursuri

 

2014

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

2006

 

 

2005

 

2004

 

 

 

 

2002

2001

 

 

1997

 

Certificări 

 

2016

2015

 

 

2013

 

 

 

2012

 

 

 

 

2011

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de absolvire a cursurilor de Instruire în utilizarea Platformei ”ASISTENT-ID” pentru tutori, Spot Communication Cluj-Napoca, România

Diplomă pentru participarea la cursul ”Inițiere în crearea și dezvoltarea de conținut digital”, organizat în  cadrul Proiectului ”Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza

competențe și competitivitate pentru piața muncii, de către S.C. SIVECO România S.A., USAMV CN

Certificat de absolvire a cursurilor de: Instruire în utilizarea platformei ”Asistent-ID” pentru tutori, de către Software ITC Cluj

Certificat de absolvire a cursului cu tema: ”Validarea metodelor – cerință ISO/IEC 17025:2005” , Cluj-

Napoca, de către Asociația de Acreditare din România RENAR

Certificat de absolvire a cursului cu tema: ”Evaluarea incertitudinii de măsurare, proiectarea bugetelor de incertitudine” , Cluj-Napoca, de către Asociația de Acreditare din România RENAR

Certificat pentru participarea la cursurile Școlii de vară ”Predarea și învățarea metodologiilor agrochimice – METAGRO-2006”, USAMV CN

Certificat de absolvire a cursului ”Cerințe privind metodele de încercare (validare, incertitudine) și  asigurarea calității rezultatelor încercărilor (pct 5.4, 5.9 din SR ISO CEI 17025/2001), USAMV CN

Certificat de absolvire a cursului ”Auditarea sistemului de management al calității referitor la încercări”,

USAMV CN

Certificat de absolvire a cursului cu tema: Creșterea încrederii în competența laboratoarelor de

încercări/etalonări prin acreditare. Aspecte generale ale standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 pentru activitatea de acreditare a laboratoarelor de încercări/verificări, de către Asociația de acreditare din România, RENAR

Bursa doctorala la Universitatea Federico II , Napoli, Facultatea de Agronomie, Departamentul de

Entomologie si Zoologie, Italia

Certificat de absolvire a cursului de inițiere în Creșterea viermilor de mătase în module sericicole familiale, organizat prin Proiectul nr. 1767: ”Model de organizare și exploatare a unei ferme familiale de creștere a viermilor de mătase în zona Transilvaniei”, acord de grant nr. 2288

Adeverință de absolvire a cursului inernațional ”Masters course in plant genetic manipulation”

organizat în cadrul programului TEMPUS JEP 9697 – 95

 

 

Certificat de participare la workshop-ul ”Abilități și competențe necesare pe piața muncii”

Certificat de atestare a competențelor profesionale, în urma absolvirii programului postuniversitar de

formare și dezvoltare profesională

Stagiu de pregătire teoretică și practică în laboratorul de Parazitologie din cadrul LSVSA Cluj

Certificat de participare la workshopul de formare ”Integrarea în procesul didactic a tehnologiilor

educaționale pentru blended-learning la nivel universitar”, de către Departamentul pentru EducațieContinuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, Centrul de Pregătire a Cadrelor Didactice în Tehnologii Informaționale Moderne, din cadrul Universității Tehnice CN

Certificat de absolvire a programului de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a

frecventării și de monitorizare a inserției alumni pe piața muncii desfășurat în cadrul proiectului

POSDRU 86/1.2/S/52422, ”Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii”

Certificat pentru participarea la Training-ului nr.9 de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calității  învățământului superior, organizat de ARACIS, la Universitatea ”Transilvania” din Brașov,

Certificat obținut în urma absolvirii Programului de Pregătire în Tehnologia Educației la Distanță – Nivelul I organizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Universitatea Transilvania, Brașov

Certificat de participare la instruirea profesională organizată de Institutul de Diagnostic și Sănătate

Animală, serviciul de Sănătate Animale acvatice și Insecte utile, cu tematica: ”Metode de diagnostic în

principalele boli infecțioase și parazitare ale albinelor, Particularități de diagnostic clinic și anatomopatologic în intoxicațiile specifice”, de către ANSVS