Curriculum vitae Dr. Farm. Pr. VLASCEANU Gabriela

Curriculum vitae

Europass

 Gabriela VLASCEANU
Informaţii personale
Nume / Prenume VLĂSCEANU GABRIELA ANTOANETA
Adresă(e)    Aleea Dumbrăviţa, nr.2, bl.28, sc.2,et.5, apt.65, sector 6, Bucureşti
Telefon(oane) 021-334.78.52        *   0741 559 786 *    073008 76 74
Fax(uri) 021-334.59.05
E-mail(uri) consilier_hofigal@yahoo.com     terapii_noi@hofigal.eu
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 3 mai 1969
Sex feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Managementul proiectelor / Medical / Marketing sanitar / Formator & Trainer

Domeniul medico – farmaceutic / ştiinţa & ingineria alimentelor

Experienţa profesională
Perioada 01.08.2007 – YTD 2015
Funcţia sau postul ocupat Manager Cercetare-Dezvoltare
Perioada 05.06.2006 – 31.07. 2007
Funcţia sau postul ocupat Consilier Terapii Noi
Numele şi adresa angajatorului Hofigal Export-Import S.A. – Bucuresti
Perioada 01.01.2000 – 04.06.2006
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical Senior
Perioada 01.09.1997 – 31.12.1999
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical
Perioada 01.04.1995 – 31.08.1997
Funcţia sau postul ocupat Product Manager
  01.09.1994 – 31.03.1995
Reprezentant medical
Numele şi adresa angajatorului Eli Lilly and Company – Romania, Bucuresti
Educaţie şi formare
Perioada 23 septembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Atestat de studii complementare în Farmacie homeopată
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centru de perfecţionare postuniversitară a personalului din domeniul sanitar Bucureşti
Perioada 15.06.2010 – 31.03.2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat Farmacist primar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie
Perioada 30.04.2010 – 3.05.2010
Calificarea / diploma obţinută Decizie grad CS III (cercetător ştiinţific grad III)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Naţional de Cercetări Chimico-Farmaceutice (INCCF) Bucuresti

S.C. Hofigal Export-Import S.A. – Bucuresti

Perioada 01.02.–26.04.2010 (modul e-learning); 31.05-01.06.2010 (curs); 16.07.2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Competente sociale si civice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ CNFPA – Institutul Roman de Training (IRT)
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Perfectionare CNFPA
Perioada 11.01.2010 – 22.01.2010
Calificarea / diploma obţinută Atestat Formator (perfectionare)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CNFPA

Centrul de Formare si Perfectionare FORMENERG

Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Perfectionare CNFPA
Perioada 01.10.2007 – 01.10.2010
Calificarea / diploma obţinută Doctorat Stiinte ingineresti (Stiinta si Ingineria alimentelor)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Titlul tezei:Studiu privind potenţialul terapeutic al unor produse pe bază de vin şi plante medicinale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea  „Dunarea de Jos” Galati – Facultatea de Stiinta si Ingineria alimentelor
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ postuniversitar
Perioada 01.10.2007 – 15.07.2009
Calificarea / diploma obţinută Masterat Biostatistica / Diploma
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Bucuresti – Facultatea de Matematica si Informatica
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

·        Învăţământ postuniversitar

 

Perioada 01.10.2007 – 15.07.2008
Calificarea / diploma obţinută Calificare Pregatire Personal Didactic / Diploma
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Hyperion Bucuresti Departament pentru Pregatirea Personalului Didactic
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ Învăţământ postuniversitar
Perioada 01.10.2005 – 15.07.2007
Calificarea / diploma obţinută Masterat Controlul si expertiza alimentelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Dunarea de Jos” Galati – Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor
Nivelul în clasificarea naţională ·          Învăţământ postuniversitar
Perioada martie 2004  
Calificarea / diploma obţinută Competenta “Managementul serviciilor de sănătate”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centrul de Perfectionare postuniversitara in domeniul serviciilor de sanatate Bucuresti
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ postuniversitar
Perioada 01.01.2001 – 25.07.2008
Calificarea / diploma obţinută Doctorat Management & Marketing farmaceutic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

Facultatea de Farmacie

Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ postuniversitar
Perioada iunie – noiembrie 1999  
Calificarea / diploma obţinută Competenta “Management farmaceutic” & “Farmacie veterinara”
Perioada noiembrie 1999  
Calificarea / diploma obţinută Competenta “Aspecte moderne ale toxicologiei privind medicamentele şi poluanţii”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ postuniversitar
Perioada 1989 – 1994
Calificarea / diploma obţinută Licentiat in Farmacie generala
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ universitar
Perioada 1989 – 1994
Calificarea / diploma obţinută Absolvent colegiu / diploma de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Matematica-Fizica Slobozia, jud. Ialomita, specialitate matematica-fizica

actualmente: Colegiul „Mihai Viteazu”

Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·          Învăţământ mediu
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine
Competenţe şi abilităţi sociale

·          Preşedinte Societatea Studenţilor în Farmacie (1993-1994) şi membru fondator S.S.F. (1990)

·          Membru fondator al Societăţii Române de Istoria farmaciei (1991-prezent) şi membru al Societăţii de Istoria farmaciei din Catalania

·          Membru IGGP (Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie) – Societatea Internationala de Istoria Farmaciei (www.histpharm.org)

·          Membru al Colegiului Farmaciştilor din România (1994-prezent)

·          Membru al Societăţii de Ştiinţe farmaceutice (2006-prezent)

·          Membru fondator Clubul farmaciştilor din Bucureşti (2005), vicepreşedinte (din 2007), presedinte (2010-prezent)

·          Inregistrata in Enciclopedia “Hűbners personalities -Who is Who” in Romania din 2009

·          Membru al Asociatiei Balcanice de Mediu – B.EN.A, din 2009 pana in prezent

·          Membru al Societăţii Române de Apiterapie, din 2010 până în prezent

·          Vicepreşedinte Fundaţia SanEcoTour

Competenţe şi aptitudini organizatorice

·          „Managementul si realizarea proiectelor finantate din fondurile europene alocate Romaniei in 2007-2013” Ministerul Economiei si Finantelor, Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie – sucursala Bucuresti, martie 2008

·          „Accesare fonduri structurale europene” Oligama/Project Europa Regional, februarie 2008

·         Membru colectiv cercetare: Proiect Impact tip A, Contract 25227/2007, Cod 1072/2007, Laborator pentru determinarea efectelor protective antioxidante şi antiradicalice ale sistemelor naturale în condiţii de stres,  ANTISTRES, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar UDJG, 2007-2010.

·         Membru colectiv cercetare: Grant de cercetare nr. PN II – ID 647/2007, Contract 3442/10.2007,  UMAMI-al cincilea gust de baza si noi surse pentru echilibrarea profilului de gust si aroma. Aplicarea inteligentei artificiale pentru recunoasterea automata a compusilor caracteristici,  UMAMI, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar UDJG,  2007-2010

·         Membru colectiv cercetare: Proiect Parteneriate, Contract 62-079/10.2008, Sistem de management ecologic de protectie si productie durabila la culturile de coacaz si zmeur din Romania,  SIMAECO, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar ICDPP,  2008-2011

Competenţe şi aptitudini tehnice ·          fotografia – context profesional (documentare cazuistică) şi în timpul liber
Competenţe de utilizare a calculatorului ·          utilizare calculator: aplicaţiile Windows  XP (Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Adobe )
Permis(e) de conducere ·         permis de conducere categoria B – 1994
Alte menţiuni

·          Medalie de bronz si argint „Al. Ionescu Matiu”,

·          Participari la Congrese, Conferinte si Simpozioane pe profil: farmaceutic, medical (inclusiv medicina Anti-aging), alimentar, management si marketing, de Medicină integrativă Referate comunicate & expuse (141)

·          Articole publicate în reviste naţionale de specialitate cu referenţi şi colective editoriale

·          Articole publicate în anale, buletine ştiinţifice ale universităţilor

·          Articole/citari publicate in reviste cotate ISI

·          Articole publicate in reviste cu referenti si colective editoriale internationale

·          Granturi de cercetare/proiecte castigate prin competitie nationala (4)

·          Contracte naţionale de cercetare ştiinţifică

·          Lucrări ştiinţifice sustinute/expuse la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale

·          Co-autor la cartea „Introducere în medicina vibraţională” (2012/2013)

·          Profesor coordonator – specialitatea Asistenţi medicali de Farmacie (Liceul teoretic „Atlas” Bucureşti, 2012 – 2015)

·          Lector curs de “Noţiuni introductive în api-fito-terapie” (ediţiile I-II-III, 2012 – 2015)

 

 

 Data: 30.09.2015