CV Dr Ing. Otilia Bobis

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BOBIS OTILIA
Adresa 28 Patriciu Barbu str. Cod. 400057, Cluj-Napoca, Romania
Telefon 0264-531769/387 Mobil: 0746027940
E-mail obobis@usamvcluj.ro
Cetăţenia Romană
Data naşterii 13 iulie 1963
Sex Feminin
Locul de muncă / Aria ocupaţională Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca / Rersponsabilul Calităţii Laboratorul de Controlul Calităţii Produselor Apicole APHIS Cluj-Napoca
Experienţa profesională/ Experienta in învăţământ      31 ani / 27 ani
Perioada 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetator ştiinţific grad II
Principalele activităţi şi responsabilităţi

– analize fizico-chimice la produse apicole

– determinarea proprietatilor bioactive la produsele naturale

– biotehnologii apicole: analiza compuşilor principali şi secundari din albine şi produse apicole, markeri biochimici de calitate şi autenticitate

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Stiinţele Vieţii „Regele Mihai I al Romaniei”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372  , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, învăţământ superior
Perioada 2007- 2016
Funcţia sau postul ocupat Inginer specialitate TPPA,  Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 • Analize fizico-chimice la diferite produse apicole
 • Biotehnologii apicole: analiza componenţilor principali şi secundari din mierea de albine şi produse apicole, analiza markerilor biochimici ce definesc autenticitatea şi calitatea mierii de albine
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372  , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, învăţământ superior
Perioada 2003- 2007
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 • Analize fizico-chimice la diferite produse apicole
 • Biotehnologii apicole: analiza componenţilor principali şi secundari din mierea de albine şi produse apicole, analiza markerilor biochimici ce definesc autenticitatea şi calitatea mierii de albine
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372  , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare
Perioada  2001 – 2003
Funcţia sau postul ocupat  Inginer cercetator Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj-Napoca
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 • Chimia şi biochimia produselor de origine vegetala; analize  şi determinări fizico- chimice
 • Biochimie agroalimentară: analiza calitativă şi cantitativă a nutrienţilor alimentari,  analiza unor compuşi biologic activi din diferite matrici alimentare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372  , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare
Educaţie şi formare
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Biotehnologii apicole: compuşi primari şi secundari din albine şî produse apicole, markeri biochimici de calitate şi autenticitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Stiinţe Agricole şî Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Perioada 2003 – 2007
Calificarea / diploma obţinută Doctorand
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Analize fizico-chimice la produse apicole. Markeri de origine şi calitate ai mierii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Stiinţe Agricole şî Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Perioada 2001-2003
Calificarea / diploma obţinută Master
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Biochimia şi Biotehnologia Extractelor Vegetale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Facultatea de Agricultura
Perioada 1997-2001
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat
Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Discipline de baza: Chimie si Biochimie; Desen ; Fizica si agrometeorologie;  Matematica; Botanica

Discipline de profil: Tehnologii alimentare (Produse vegetale, Carne, Lapte, Bauturi); Utilaje in industria alimentara; Legislatie Agro-alimentara

Perioada 1978-1982
Calificarea / diploma obţinută Operator la fabricarea si prelucrarea polimerilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul de Chimie Industrială TERAPIA  Cluj-Napoca
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscute Engleza, Franceza, spaniloa, italiana
Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Participare la conversatie Discurs oral Exprimare scrisa
Limba engleză C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Limba franceză C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent
Limba italiană A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
Limba spaniola A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi sociale
 • Spirit de iniţiativă, aptitudini pentru munca în echipă, bună capacitate de organizare

–                  – 2005 – Cursuri INFRAS: „Auditarea sistemului de management al calităţii referitor la încercări” şi „Cerinţe privind metodele de încercare (validare, incertitudine) şi asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor” (octombrie 2005), USAMV Cluj-Napoca

– 2008 – Proficiency Testing Seminar (november 2008), Academia Română, Bucureşti

– 2009 – Cursuri de pregătire profesională în domeniul FT-IR şi GC-MS, S.C. Comporter SRL, Bucureşti

–                  – 2016 – Curs de perfecţionare Cromatografie Shimadzu  Instruments, Cluj-Napoca

 • Capacitate de adaptare la medii multiculturale obtinută prin experienta de muncă în străinătate

– 2000 – Curs intensiv Socrates la Universitatea din Gent, Belgia (ianuarie – februarie 2000) pe tema „New Technologies on Food Safety”, Ghent, Belgia

– 2001 – Bursă Socrates de 3 luni (februarie – aprilie 2001) la Universitatea din Bremen  Germania

– 2004 –  Primul meeting transnaţional, Proiect Leonardo Da Vinci “Quality Management Network for Central and East European Countries”, (mai 2004), USAMV Cluj-Napoca

– 2005 – Stagiu de cercetare în cadrul unui proiect bilateral (Romania – Flandra), 3 luni Universitatea din Gent, Belgia, Facultatea de Stiinţe Bioinginereşti, Departamentul de Securitate Alimentară, Ghent , Belgia

– 2006 – Stagiu de cercetare (ianuarie 2006) la Universitatea din Gent, Belgia, Facultatea de Stiinţe Bioinginereşti, Departamentul de Chimie Organică, Ghent , Belgia

– 2006 – 2007  – Stagiu de cercetare doctorală  (3 luni) la Universitatea din Gent, Belgia, Facultatea de Stiinţe Bioinginereşti, Departamentul de Chimie Organică, Ghent , Belgia

– 2006 – Participare Conferinţa Conferinţa Api-Medica şi Api-Quality, Atena, Grecia

– 2007 – Quarta edizione del „Corso di Introduzione all’Analisi Sensoriale del MIELE”, 15-25 noiembrie 2007, Torino , Italia

– 2007 – Participare la al 3-lea Simpozion Internaţional CIGR, Food and Agricultural Products: Processing and Innovation la Napoli, Italia

– 2008 – Corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele, 24-28 november, Bologna, Italy

– 2008 – Participare Conferinţa Api-Medica şi Api-Quality Roma, Italia

– 2008 – Participare la Primul Simpozion Mondial al Mierii de mană, Tzarevo, Bulgaria

– 2011 – Simpozion International privind consecintele deciziei Curţii Europene de Justiţie asupra prezenţei polenului modificat genetic in miere, Decembrie 13-14, Berlin, Germania

– 2012 – Intâlnirea anuală a Commisiei Internaţionale pentru Miere şi participare la  Simpozionul Internaţional al Produselor Apicole, 9-12 septembrie 2012, Braganca, Portugalia

– 2014 – Al 3-lea Congres Mondial al Apiculturii Organice, ApiOrganica – ApiMondia, 3-8 martie 2014, Bologna, Italia,

– 2014 – 6th EurBee Conference, Murcia, Spania

– 2015 – Curs de analiza senzoriala a mierii organizat de Asociaţia CARI, Belgia, 23-24 aprilie 2016

– 2015 – Conferinta Internaţională „From hive to table”, 21-22 mai 2015, Istambul, Turcia

– 2016 – Prima conferinţă internaţională despre Propolis, Glasgow, Scoţia

– 2016 – 7th EurBee Conference, Cluj-Napoca, Romania

Competenţe şi aptitudini organizatorice
 • Membru al Comisiei Internaţionale pentru Miere,
 • Director de proiect CNCSIS tip S: Realizarea şi caracterizarea unor sisteme de emulsii şi lipozomi cu aplicabilitate în industria alimentară,  2000 – 2002
 • Membru în echipele de cercetare a 12 proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale
 • Propunere de proiect de cercetare postdoctorală: MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR MONITORING THE OCCURENCE OF POLLEN FROM GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN BEE PRODUCTS
 • Reviewer la reviste internationale de prestigiu: Journal of Food Science, Journal of Agriculture and Food Chemistry, International Research Journal of Biotechnology, International Research Journal of Microbiology, African Journal of Microbiology Research, Industrial Crops and Products
Competenţe şi aptitudini tehnice

·         Buna cunoaştere a proceselor  de control al calitaţii  – responsabil al calităţii în Laboratorul de Control al Calităţii Produselor Apicole

·         Buna cunoaştere a metodelor de lucru şi aparaturii  pentru realizarea analizelor  pentru diferite produse alimentare şi produse apicole

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

·         Buna stapânire a programului Microsoft Office (Word,  Excel, Power Point)

·         Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator

Permis de conducere Categoria B
Anexe Lista lucrări ISI publicate
   Annexe

1.         Simona Varvara, Roxana Bostan,  Otilia  Bobis,  Luiza  Gaina, Florin  Popa,  Vicente  Mena; Ricardo  M Souto,  Propolis as a green corrosion inhibitor for bronze in weakly acidic solution, Applied Surface Science, DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.07.230,  IF=3.387

2.         Hoshyar Azeez, Kadhim Ibrahim, Rodica Pop, Doru Pamfil, Monica Harta, Otilia Bobis, 2017, Changes induced by gamma ray irradiation on biomass production and secondary metabolites accumulation in Hypericum triquetrifolium T. callus cultures, Industrial Crops and Products, 108, 183-189 IF= 3.181

3.         Daniel S. Dezmirean, Liviu A. Mărghitaş, Flore Chirilă, Florina Copaciu, Vasile Simonca, Otilia Bobiş*,  Silvio Erler, 2017, Influence of geographic origin, plant material and polyphenolic substances on antibacterial properties of propolis against human and bee pathogens, Journal of Apicultural Research, DOI: 10.1080/00218839.2017.1356205, IF= 1.364

4.         Thomas V Vezeteu, Otilia Bobiş, Robin FA Moritz, Anja Buttstedt, 2016, Food to some, poison to others‐honeybee royal jelly and its growth inhibiting effect on European Foulbrood bacteria, MicrobiologyOpen, DOI: 10.1002/mbo3.397, IF = 2.148

5.         Adriana Aurori, Otilia Bobiş, Daniel Dezmirean, Silvio Erler, 2016, Bay laurel (Laurus nobilis) as potential antiviral treatment in naturally BQCV infected honeybees, Virus Research, 222:29-33 · August 2016, doi:10.1016/j.virusres.2016.05.024,  IF=2.32

6.         Rodica Mărgăoan, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Silvio Erler, Otilia Bobiş, 2016,  Antiproliferative activity and apoptotic effects of Filipendula ulmaria pollen against CX26 mice colon tumour cells, Journal of Apicultural Science, 60(1):135-144 · June 2016, doi:10.1515/jas-2016-0014, IF=1.00

7.         Otilia Bobis, Daniel Dezmirean, Lavinia Tomos, Flore Chirila, and Liviu Al Marghitaş, 2015, Correlation between phytochemical profile and antibacterial activity of different medicinal plants, against Gram-positive and Gram-negative bacteria, Applied Biochemistry and Microbiology, 51(1), 113-118, IF 0.73

8.         Simona Carmen Duda, Liviu Alexandru Marghitas, Daniel Dezmirean, Marcel Duda,Rodica Margaoan, Otilia Bobis¸ 2015, Changes in major bioactive compounds with antioxidant activity of Agastache foeniculum, Lavandula angustifolia, Melissa officinalis and Nepeta cataria: Effect of harvest time and plant species, Industrial Crops and Products, 77 (2015) 499–507, IF = 2.84

9.         Adriana Aurori, Silvio Erler, Otilia Bobis, Daniel S. Dezmirean, Liviu A. Mărghitaş , 2015,  Screening for antivirals using an in vivo honeybee – BQCV model system , Journal of Biotechnology 08/2015; 208(Supplement):S27-S28. DOI:10.1016/j.jbiotec.2015.06.073, IF=2.87

10.       Andruţa Mureşan, Sevastiţa Muste, Romina Vlaic, Otilia Bobiş, Crina Mureşan, Carmen Socaciu, Vlad Mureşan, 2015, HPLC determination and FT-MIR prediction of sugars from juices of different apple cultivars during fruit development, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 43(1), doi: 10.15835/nbha4319879

11.       Bogdan I. GhermanAndreas Denner, Otilia BobişDaniel S. DezmireanLiviu A. MărghitaşHelge SchlünsRobin F. A. Moritz, Silvio Erler, 2014, Pathogen-associated self-medication behavior in the honeybee Apis mellifera, Behavioral Ecology and Sociobiology,  68(11):1777-1784

12.       Silvio ErlerAndreas Denner, Otilia BobişEva ForsgrenRobin F. A. Moritz, 2014, Diversity of honey stores and their impact on pathogenic bacteria of the honeybee, Apis mellifera, Ecology and Evolution 10/2014; 4(20):3960-3967

13.       Rodica MargaoanLiviu Alexandru MarghitasDaniel Severus DezmireanFrancisc DulfAndreea BuneaSonia Ancuta Socaci, Otilia Bobis, 2014, Predominant and secondary pollen botanical origin influence the carotenoid and fatty acid profile in fresh honeybee collected pollen, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 6306-6316

14.       Liviu Al. Marghitaş, Daniel S. Dezmirean, and Otilia Bobiş, Important Developments in Romanian Propolis Research,  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,  Volume 2013, Article ID 159392, 9 pages,  http://dx.doi.org/10.1155/2013/159392, IF=1.72

15.       Graţia Dezmirean, Mărghitaş L., Otilia Bobiş, Dezmirean D., Victorita Bonta, Erler S., 2012, Botanical origin cause changes in nutritional profile and antioxidant activity of fermented products obtained from honey, Joural of Agricultural and Food Chemistry, 60, 8028-8035, IF=2.82

16.       L.A.Mărghitaş, D.Dezmirean, Cristina Pocol, Marioara Ilea, Otilia Bobiş, Iosif Gergen, 2010, The Development of a Biochemical Profile of Acacia Honey by identifying Biochemical Determinants of its Quality, Notulae Botanicae, Horti Agrobotanicae, 38(2), 9-15, IF=0.55

17.       Liviu A. Mărghitaş, Oltica G. Stanciu, Daniel S. Dezmirean, Otilia Bobiş, Olimpia Popescu, Stefan Bogdanov, Maria Graca Campos, 2009, In vitro antioxidant capacity of honeybee-collected pollen of selected floral origin harvested from Romania, Food Chemistry, 115 (3),   878-883, IF=3.15

18.       Liviu Al. Marghitas, D. Dezmirean, Adela Moise, Otilia Bobis, S. Bogdanov 2009, Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honeys from Romania, Food Chemistry, 112, 863-867, IF=3.15

19.       Andrea Bunea, Mirjana Andjelkovic, Carmen Socaciu, Otilia Bobiş, Madalina Neacşu, Roland Verhe, John van Camp 2007, Total and individual carotenoids and phenolic acids content in fresh, refrigerated and processed spinach (Spinacia oleracea L.), Food Chemistry, 108, 649-656, IF=3.05